top of page

OSOBNOSTI INTERIÉROVÉHO DESIGNU, ADOLF LOOS

Aktualizováno: 19. 5. 2022


Adolf Loos se narodil 10. prosince 1870 v Brně. Jedná se o významného českého rodáka, který ovlivnil nejen českou, ale i evropskou architekturu. Patří k nejvýznamnějším evropským architektům 20. století. Studoval v Liberci, avšak studium nedokončil. Posléze odjel na zkušenou do Ameriky, kde se seznámil se stylem architekta Louise Sullivana (1856-1924). V polovině devadesátých let se usadil ve Vídni, kde pracuje u architekta Karla Mayderera (1856-1935), a o rok později začíná pracovat samostatně.

„Dospěl jsem k následujícímu poznání a daroval je světu: Evoluce kultury je totéž co odstranění ornamentu z předmětu denní potřeby. Myslel jsem, že tím světu přinesu novou radost, ten mi však za to nepoděkoval. Lidé byli smutní a věšeli hlavu. Tížilo je poznání, že nelze vytvořit žádný nový ornament.“

V Praze Loos vystoupil poprvé v roce 1911 se svojí přednáškou Ornament a zločin (https://www.archiweb.cz/news/adolf-loos-ornament-a-zlocin). V té době zde vrcholil styl českého kubismu a tak se český odborný tisk bohužel Loosově přednášce příliš nevěnoval. Adolf Loos otevřel také svou soukromou školu. Metoda výuky Adolfa Loose spočívala v tom, že si studenti své práce porovnávali navzájem a mohli se tak učit jeden od druhého. Učil své žáky, aby vytvořili projekty staveb zevnitř ven, podlahy a stropy měly být na prvním místě. Tímto způsobem chtěl Loos docílit, aby studenti přemýšleli ve třech dimenzích, v kubusu.

BRNO ECHO: Ornament a zločin od Adolfa Loose k dnešku

NAVZDORY / ORNAMENT JE ZLOČIN 1900–1930 – ADOLF LOOS